Synpunkter & förslag

Vad är bra? Vad är mindre bra? Har du idéer på hur vi kan förbättra LIBRIS?

Buggar

Hjälp oss att testa! Rapportera fel och konstigheter.

Design & terminologi

Förstår du gränssnitt och terminologi? Kommentarer & förslag?

Teknik

Frågor & synpunkter på tekniken bakom nya LIBRIS

Nya funktioner

Här lägger vi upp blänkare om ny funktionalitet