Skip to forum content

 Tyck till om LIBRIS!

Var med och bidra till utvecklingen! Rapportera buggar och delge dina synpunkter. Du kan skriva nya inlägg, svara/kommentera andras och du behöver inte logga in.

Du är inte inloggad. Logga in eller registrera dig.


Skicka nytt svar

Skicka nytt svar

Skriv och skicka ditt svar

Du får använda: BBCode Smilies

All fields with bold label must be completed before the form is submitted.

Required information for guests


Required information

Tråd översikt (nyaste inlägg först)

2

Måste testas

1

Referensformaten APA (American Psychological Association) och Vancouver (passar ju bra så här i OS-tider) finns nu i LIBRIS, under knappen “Skapa referens”. Som vanligt när det gäller referensformat i LIBRIS får man vara beredd på att justera referenserna manuellt, eftersom vårt data inte alltid går att auto-formatera enligt referenssystemens anvisningar.