32 Maskingenererat signum

av Eva Rengman

33 fel förf.födelseår

av Henrietta Frank

37 Export till EndNote

av Jenny B

38 Sortering på titel

av Brittmarie

39 Omslagsbilder

av Linda

40 Libris fjärrlån

av Liselott

41 Libris är grymt

av Martin

42 Författaruppgifter

av Lars O. Carlsson

43 Nobelpris

av Jan Hellberg

45 sidframbläddring

av Erik Andersson

46 referenslistor

av gunvor fröberg

47 Uppgifter i referensformat

av Karin Meyer Lundén

48 DDC kod

av Anders Robertsson

49 Idéhistoria

av Torsten Weimarck

52 Ämnesord

av Inger Jönsson

54 Kontaktsvårigheter

av Ingemar Andersson

56 originaltitlar

av Inger Lindelöf

58 samma bok?

av Andreas Tjerneld