61 Flöde slutar funka

av Peter E

62 Mervärden

av Jan Gustafsson

63 Post-id nummer på personer

av Åke Bertenstam

65 Studentuppsatser

av Jan Szczepanski

67 Libris fjärrlån

av Victoria Törnqvist

69 reklamation

av Astrid

70 Fel titel på bok!

av Eva Hägermalm

74 Fel titel på en bok

av Sebastian Larsson

75 Bok som har fått fel namn i Libris

av Rafael Nissfolk

76 In English

av Christina Tovoté

79 MARC-post synlig

av Elinor Bergström-Falk

80 fel upphovsman

av Andreas Tjerneld

81 Relevans

av Britta Wallin

82 äldre svensk-tryck

av Anna Maria Forssberg

85 Ämnesträdet

av Linda

86 Söksystemet

av Reidar Larsson

87 svensk bokförteckning

av mattias

88 Antal favoritbibliotek

av Åke Bertenstam

90 Sökfunktion

av Åke Bertenstam