1 Felstavning på engelska

av Sue Dodd

2 Inloggningsruta på förstasidan saknas

av Ludvig af Klinteberg

4 "X-sökning"

av Henrik

5 Folkbiblioteken i Libris

av Klas Blomberg

6 Länka till KB

av Ann-Christine Olsson

8 Boolesk sökning

av Christina

9 design

av marita edlund

10 Giffar o sådant?

av Hans

11 Design, färgval, kontrast etc

av Martin Lindén

12 Länkar

av Jan Gustafsson

13 Interaktion

av Johan Blomkvist

15 Tydlighet och placering

av Marcus Westlind

16 Rensa

av Barbro Johansson