1 Nya referensformat i LIBRIS

av Per Åberg

2 Ny inställningssida

av Henrik Lindström

3 Nytt referensformat: bokref

av Per Åberg

4 Nya format i xsearch

av Per Åberg

5 Lättvikts-API

av Henrik Lindström

6 Nya inställningar

av Henrik Lindström

7 Google Maps mashup!

av Henrik Lindström

8 Hela förnamnet i Harvard-systemet

av Ann-Louise Larsson

9 Stöd för Zotero!

av Henrik Lindström

10 Ny URL-struktur och länksyntax

av Martin Malmsten

12 Nytt i referensformaten

av Per Åberg

14 Sortering

av Martin Malmsten

15 Trunkering

av Martin Malmsten

17 Referensformaten RIS och Harvard

av Christer Larsson

18 Många nyheter har lagts ut

av Kristin Olofsson

20 Ny AJAX-funktionalitet!

av Henrik Lindström

23 BibTeX

av Per Åberg

24 Sökhistorik och Mina poster

av Henrik Lindström

25 Fler än ett favoritbibliotek!

av Henrik Lindström

26 Bevakning med Atom/RSS-läsare

av Martin Malmsten

27 Avgränsning på tvärsen

av Martin Malmsten