1

Topic: Felaktigt språk

Hej,
Språket på LIBRIS-ID:1678647, "Aeschylus' Choephoroi / met inleiding, critische noten en commentaar uitgegeven door P. Groeneboom", bör inte vara nygrekiska utan klassisk grekiska.