1 (edited by Kristin Olofsson 2007-12-10 19:12:32)

Topic: Möjlighet till ämnessökning med aspekter

Nu kan man söka på ämnesord med så kallade aspekter uppdelade "i flera led", t.ex 'Kärnkraft - historia - Sverige' eller 'Kulturmiljö - skogar - Sverige'. När det finns 'flera led' att söka på finns ett '+' framför ämnesordet som fäller ut aspekterna.

Se exemplet:
http://libris.kb.se/showrecord?q=onr%3a … is&n=1

2

Re: Möjlighet till ämnessökning med aspekter

Kommer denna möjlighet att söka på aspekter att göras möjlig även för LCSH ? Såsom det var i gamla Libris. Jag anser också att LCSH är alltför väl dolda nere på nivån "Detaljer"

3

Re: Möjlighet till ämnessökning med aspekter

Det finns redan, både för LCSH och andra ämnesordssystem. För att göra det hela lite mer överskådligt har vi dock valt en rangordning:

1. Enbart för Svenska ämnesord, om sådana finns i posten,
2. Om Svenska ämnesord saknas blir andra ämnessträngar i andra system klickbara på samma sätt.

Ovanstående gäller generella ämnessträngar i fält 650. Övriga generella ämnesord (personer, institutioner, konferenser, geografiska namn) fälls alltid ut om de innehåller aspekter.

Se t.ex.
http://libris.kb.se/showrecord?q=onr%3a10612358&d=libris

Christer Larsson
LIBRIS projektgrupp

4

Re: Möjlighet till ämnessökning med aspekter

1.Om man uttgår ifrån att de engelska ämnesorden endast är behövda så länge som det inte finns svenska så utgår man ifrån att användarna av Libris är svenskspråkiga ? Är det rimligt med tanke på den mängd internationella studenter och forskare som finns i landet?

2.Jag vet att även svenskspråkiga personer har nytta av de engelska ämnesorden på forskningsområden som är små och/eller nya i Sverige.

5

Re: Möjlighet till ämnessökning med aspekter

Hej!
Du har en poäng i att engelska ämnesord också bör kunna visas. Vi ska se över denna funktion.

Vänliga hälsningar,

Per Åberg

6

Re: Möjlighet till ämnessökning med aspekter

Nu går det att få upp även LCSH-ämnesord i högerkolumnen.

Med vänlig hälsning,

Per Åberg