Topic: Innehållsförteckningar och recensioner

Igår laddades nästan 300.000 innehållsförteckningar och 50.000 recensioner (utvalda av förlaget) in i LIBRIS.

Ett mervärde som bedömningsunderlag; vad handlar boken om? Är det det här jag är ute efter?

Vänliga hälsningar
Kristin Olofsson
LIBRIS