1

Topic: Hela förnamnet i Harvard-systemet

Hej!
Möjligheten att få ut referenser i Harvard-systemet är mycket användbar. Speciellt för studenter som inte har tillgång till något referenshanteringsprogram. Vi har fått ett påpekande från lärarhåll (Växjö universitet) om att man vill ha med hela förnamnet, inte bara initital. Tydligen finns det någon policy om detta när det gäller kurslistor för att underlätta när man bedömer fördelningen manliga/kvinnliga författare.

Vi brukar ofta hänvisa studenterna till webbguiden från Borås http://www.hb.se/blr/harvard/har.asp. Eli Bytoft-Nyaas, bibliotekarie, Högskolan i Borås som ansvarar för denna meddelar att det är valfritt i Harvard om man vill skriva ut hela förnamnet eller bara initial. I guiden har hon dock konsekvent skrivit ut hela förnamnen.

Hur har ni resonerat när ni valt att bara ha förnamnsinitial? Är det något ni kan överväga att låta hela förnamnet följa med i referenserna? I flera av de andra formaten man kan välja finns hela förnamnet med.

Vänliga hälsningar Ann-Louise Larsson/Växjö UB

2

Re: Hela förnamnet i Harvard-systemet

Tack för synpunkter. Vi ska överväga att ta med hela förnamnet, både i Harvard- och i Oxfordformaten. Syftet är givetvis att de referenser som tillhandahålls ska vara så korrekta och generellt användbara som möjligt.

Vi har annars uppfattat modellen med förnamninitialer som grundprincipen, men regelverket tycks ju vara ganska tillåtande i fråga om varierande praxis - både för förnamn och annat.

Christer Larsson
LIBRIS

3

Re: Hela förnamnet i Harvard-systemet

Nu har vi ändrat, så att hela förnamnet kommer med (Harvard och Oxford). Dessutom har referenserna kompletterats med upplageuppgift.

Christer Larsson
LIBRIS