1

Topic: Nya format i xsearch

Nu fungerar vårt lättvikts-API Xsearch även med referensformaten Harvard, Oxford, Bibtex och Refworks. Se t.ex.
http://libris.kb.se/xsearch?query=W.V.+ … mat=bibtex