1

Topic: Tydlighet och placering

Bra att övergå till en FRBR-modell! Jag ser att detta fungerar bra för de stora svenska författarskapen, men flikens placering för utgåvor är lite undanskymt, bör vara lättare att hitta. Sedan, som andra påpekat, är färgerna för bleka. Större delen av sidan bör vara i en behaglig, inte allt för framträdande färg, men viktiga flikar, som den med utgåvor, borde vara i en starkare färg. Jag tycker också att träfflistan bör ses över; kör ännu hårdare FRBR-pedgogik när det gäller att ange olika utgåvor i träfflistan. Söker man på "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige" kombinerat med "Lagerlöf" och väljer svenska som språk bör man bara få en träff, sedan bör resten "gömma sig" bakom fliken andra utgåvor. Som det är nu får man många träffar på andra upplagor/utgåvor samt böcker om just denna bok. Som det är nu finns riks för förvirring. Annars ser sidan proffsig ut!

2

Re: Tydlighet och placering

Hej Marcus,

vi tänkte mycket och länge på FRBR. Det som till slut gjorde att vi inte valde en FRBR:iserad träfflista var att det, bl.a från forskarhåll, ansågs oaceptabelt att "gömma" vissa utgåvor/poster bakom en post på verksnivå. Ska vi ha en FRBR:iserad träfflista (vilket jag personligen tycker att vi ska ha) så kommer den att existera som ett val parallellt med den vanliga.

mvh,
  Martin