1

Topic: Operaproblem

Sedan jag uppgraderade Opera från 11.52 till 11.60 har jag råkat ut för ett mycket besynnerligt problem. Varje gång jag söker upp en post och klickar på länken "Expandera lista" får jag fram ett tomt sökformulär (http://libris.kb.se/#)! Såvitt jag kan förstå är detta en bugg i Opera eftersom felet inte tycks uppstå i andra webbläsare, men för att jag skall kunna lämna en buggrapport måste jag ha ett hum om vad som orsakar felet.

2

Re: Operaproblem

Kan väl lägga till att länken "Visa karta" inte syns ö.h.t. i Opera och den har möjligen aldrig synts i den webbläsaren; det felet har i varje fall funnits även i tidigare versioner av Opera.

3

Re: Operaproblem

Kan lägga till att Klart.se tycks ha en liknande typ av länk när man skall växla vilken veckas väder man vill granska "Se nästa vecka". För exempel Uppsalas del presenteras den länken som "http://www.klart.se/väder-uppsala.html#" Inte heller den länken fungerar. Till skillnad mot LIBRIS händer det ingenting när man klickar på länken. Indikerar "#" en specifik typ av länk? I så fall verkar inte den typen av länk att fungera i den senaste versionen av Opera.

4

Re: Operaproblem

Upptäckte idag att det som Opera uppfattar som fel i Javascript loggas. Länken "Expandera lista" ger upphov till följande felmeddelande:

[1970-01-25 07:34:13] JavaScript - http://libris.kb.se/bib/12192186
Event thread: unload
Uncaught exception: ReferenceError: Undefined variable: GUnload
Error thrown at line 6, column 65 in <anonymous function>() in http://libris.kb.se/js/en/plotMap.js:
    GUnload();


Kan tillägga att länken "Visa karta" syns vare sig i Opera 11.52 eller 11.60, så det är kanske den som får Opera att spåra ut i 11.60 snarare än länken "Expandera lista"