1

Topic: Postdubletter

Har genom prenumeration på RSS-flöde för Tolkien noterat att poster för samma CD-skiva dyker upp då och då med ojämna mellanrum sedan september förra året (2011-09-21) och nu senast den 5 juni. Det rör sig om följande verk:

Tolkien, JRR - Sagan om ringen, SR Records,2001, ISBN: 9787-320-47002678-0

Det finns nu inte mindre 15(!) förekomster av denna post i LIBRIS, alla identiska kopior av varandra såvitt jag kan se. Enligt LIBRIS-klienten har posterna MTV2 som upphov, så jag antar att det rör sig en inläsning av externt skapade poster som på något sätt har gått snett så att samma post läses in på nytt, till synes utan hejd.

Har tyvärr ingen aning om det finns fler poster som förmerar sig på detta sätt, men det kanske är värt för er att kolla.

2

Re: Postdubletter

Hej Åke,

Det rör sig mycket riktigt om "äkta" dubbletter, i det här fallet maskinellt inläst förhandsinformation från Bokrondellen (MTV2 står för Metadatatratten).

Vi är medvetna om detta dubblettinflöde, som beror på en otillfredsställande transformering av Bokrondellsdatat. Just de här ljudboksposterna har t.ex. inget ISBN. 9787-320-47002678-0 är i själva verket ett förvanskat EAN.

Självklart kan det inte fortsätta så här. Därför är vi i full färd med att rätta upp transformeringen av Bokrondellsposter. Med den insatsen räknar vi också med att kunna utvinna förhandsinformation av betydligt högre kvalitet än den som kommer in just nu. När den nya transformeringen - inom en förhoppningsvis inte alltför avlägen framtid - väl kan sättas i drift, bör det också finnas förutsättningar att rensa bort dessa ofrivilliga dubbletter.

Christer Larssson, Libris