1

Topic: Elektroniska resurser

Jag tycker det är riktigt dåligt att allmänheten inte kan låna E-böcker ifrån en del bibliotek då dessa endast kan läsas av anslutna till universitet eller institution. Det finns böcker av allmänt värde som borde kunnas lånas ut! Strider detta inte dessutom mot bibliotekslagen? & dessutom torde det vara ett gränsfall för informations frihetslagstiftningen.
Jag hoppas detta kommer att utredas genast!