1

Topic: Om elektroniska "resurser"!

Jag har nu forskat lite mer om problemet med att böcker enbart finns som så kallad "elektronisk resurs" & då förbehålls ett fåtal, anslutna till institutioner. Detta är ett brott mot offentlighetsprincipen. Enligt bibliotekslagen kan inte allmänheten förvägras ta del av skriven litteratur, även om den finns i form av annat media, då denna köpts in & handhas av offentliga verksamheter som är skattefinansierade! Så jag kräver nu helt enkelt att dessa böcker blir tillgängliga för lån (E-lån) precis som är fallet med all annan litteratur som är offentligt finansierade!
Detta omfattar då även librissystemet då allt mer litteratur undandras "vanliga" medborgare!
Offentligt finansierade inköp är "allas" & tillgängligheten måste förbättras! Detta gäller även tidskrifter & annat material! Detta är ingen ekonomisk resurs fråga utan en fin demokratisk tradition vi har: alla ska få kunna ta del av det alla betalar för! Inget "hemlighetsmakeri" eller några "Mandariner i sina höga torn" utan kunskap åt alla!

2

Re: Om elektroniska "resurser"!

Ett biblioteks samlingar är inte allmäna handlingar. Allmänheten kan därför inte kräva att få se eller låna dem med stöd av offentlighetsprincipen i Tryckfrihetsförordningen. Av upphovsrättsliga skäl är det inte möjligt för biblioteken att tillhandahålla allmännheten lån eller kopior av sk. elektroniska resurser om detta inte uttryckligen är tillåtet enligt licensavtalet. I slutändan är det en ekonomisk fråga eftersom det finns ett direkt samband mellan antalet möjliga användare av den elektroniska resursen och kostnaden för licensen.

Mvh,
  Mats Niklasson, verksjurist vid KB

3

Re: Om elektroniska "resurser"!

Angående E-böcker & deras otillgänglighet!

Då anser jag att man får göra en lagändring så att de offentligt finansierade biblioteken & institutionerna, som är skattefinansierade, kommer att omfattas av offentlighetsprincipen med avseende på böcker specifikt! Detta torde inte medföra särskilt stora förändringar?! (Vilket det förmodligen gör då en del jurister säkert ska snurra till saker & ting bortom allt förnuft.)

Det är en betydande svaghet att allt fler böcker inte är tillgängliga för allmänheten & att orsaken skulle vara finansiella köper jag bara inte: det kostar även att ha samt att köpa in böcker i form av E-böcker!

Men jag får väl fortsätta att tjata på KB & andra att köpa in pappersböcker, då det förefaller vara väldigt trögt i Sverige att skaffa in böcker - jag läser sådant som har ett större kulturellt värde även för en bredare publik än den som tillhandahålls av de allt svagare institutuionerna i detta land!  som jag skrivit tidigare: kunskap är ingens "egendom" i vanlig juridisk bemärkning utan är immateriellt determinerad. Men detta gäller endast den form av kunskap som låtit sig "fångas på papper"!

Annars är det till att beställa ifrån utlandet - man kommer alltid förr eller senare över det man vill läsa, det är synd bara att det ska behöva ta ett flertal år i anspråk ibland!

& eftersom jag är en ihärdig person kommer jag tillskriva Sveriges Riksdag om ämnet. Det är inte omöjligt med förändringar har jag lärt mig - bara man framför sitt ämne konkret & med skärpa!

Massor med vänliga hälsningar till alla läsare ifrån Mikael Therén i Hammenhög