1

Topic: Fel författare

Som författare till skriften: Äreminne öfver framledne hans excellence grefve Gustaf Frederich von Rosen från 1771 har angivits Salomon Schützer
(1676-1760) i Libris. Han skulle alltså skrivit detta äreminne efter både sin och von Rosens död, som inträffade 1769.
Samnnolikt rör det sig om en namne som är den riktige författaren. Det finns andra Salomon Schützer som levde 1771 att välja som tänkbar författare.

Björn Theorell

2

Re: Fel författare

Hej,
Du har helt rätt. Levnadstiden kan inte stämma. Jag har tagit bort årtalen och skrivit en anmärkning:
"Källa: Enligt Bygdén levde Salomon Schützer 1676-1760 vilket troligtvis är fel med tanke på att äreminnet trycktes 1771 och att G. F. von Rosen dog 1769. Levnadstiden gäller i stället kirurgen Salomon Schützer."
Tyvärr dröjer det ett dygn innan mina ändringar slår igenom i Libris webbsök.

Mvh, Torbjörn Persson
Kungl. biblioteket
Enh. för utländsk litteratur