1 (edited by marma 2007-06-20 13:59:08)

Topic: Avgränsning på tvärsen

Nu finns det, i träfflistan, möjlighet att avgränsa på två (eller tre om man ställt in favoritbibliotek) kategorier som går på tvärsen genom de andra (typ, språk, ...): e-resurser, barn och ungdom samt böcker som finns på mitt bibliotek.

Exempel

/martin