1

Topic: En smula knepiga resultat av olika utsökningsvillkor

Hej!

1. Om man söker på "alanus hc.03" så får man tre träffar.

2. Om man söker på "jesperus alanus hc.03" så får man en träff.

Det som är en smula knepigt är att de tre träffar man får i fråga 1. inte innefattar den enda träffen i fråga 2.

Ska det vara så?

Undrar och hälsar Adam

2

Re: En smula knepiga resultat av olika utsökningsvillkor

Tre swenska wijsor (BibID 2520490) är gemensam för båda frågorna.

Christer Larsson, Libris