Topic: Sökhistorik och Mina poster

Nu finns en sida som visar sökhistorik (f.n. de senaste 20 sökningarna). Det finns även möjlighet att göra urval av poster från träfflistan. De valda posterna kan sedan antingen exporteras/mejlas direkt eller sparas undan till ett senare tillfälle. Väljer man att spara posterna visas dessa under "Sökhistorik"-fliken, med möjlighet att mejla och exportera alla eller ett urval av posterna. Posterna sparas med cookies vilket gör att man kan återkomma till sina poster förutsatt att man använder samma dator.

Vänliga hälsningar
Henrik Lindström
LIBRIS projketgrupp