1

Topic: Permanenta URI:er till poster i Libris...

Hej!

Först vill jag tacka för den fina uppfräschningen av Libris. Gränssnittet ser modernt ut och är förhoppningsvis mer lättanvänt än det tidigare.

En fråga: Då jag tittar på en enskild post verkar det som att webb-länken till den kan bli svår att använda.  Utformningen avslöjar något om den teknik som systemet bygger på. Eftersom denna troligtvis kan komma att ändras i framtiden vore det bättre om den var mer beständig.

Ett exempel. Nu ser en URI ut så här:

http://libris.kb.se/showrecord.jsp?q=onr%3a9936749&d=libris&n=1

Om den istället såg ut så här skulle man vara mer benägen att använda den eftersom den då skulle kunna vara beständig över tid:

http://libris.kb.se/libris/1/onr/9936749 

För de poster som har en annan identifierare (t.ex. ISBN) kan man tänka sig att flera URI:er identifierar samma post:

http://libris.kb.se/libris/isbn/917183415X

På detta sätt är det möjligt att ändra det underliggande IT-systemet utan att länkarna bryts.

Mvh,

Peter

2 (edited by Martin Malmsten 2007-09-12 13:39:11)

Re: Permanenta URI:er till poster i Libris...

Hej Peter,

och tack för bra input. Du är inne på ungefär samma spår som vi, men det blir komplicerat ganska snabbt. Exempelvis länken http://libris.kb.se/libris/isbn/917183415X kan gå till godtyckligt antal poster, vilket gör att en länk som uppfattas som persistent i själva verket inte är det.

Det enda som går att göra persistent är sökningar direkt mot vårt interna id ("onr"), i alla andra sökningar blir antalet och ordningen på posterna godtyckligt (över tid).

Man skulle kunna tänka sig att i just fullpostvyn så byter man syntax till den du föreslår, MEN då måste själva sökningen sparas undan i en session eller liknande, något vi försökt hålla oss ifrån. Tanken är att applikationen ska fungera helt stateless. Men jag måste erkänna att jag vacklar lite i frågan, av exakt detta skäl.

Länksyntaxen kommer däremot att se ungefär som du beskriver den. Just nu lutar vi åt  http://libris.kb.se/bib/123456 för bibliografiska poster.

mvh,
  Martin Malmsten
  LIBRIS projektgrupp

Re: Permanenta URI:er till poster i Libris...

OCLC Worldcat har snyggast URLar av alla biblioteksbaser jag sett. Det är bara http://worldcat.org/isbn/9519904670 eller (för posternas egna objektnummer, motsvarande ONR) http://worldcat.org/oclc/57954109

Inget trams i deras URL:er!

Re: Permanenta URI:er till poster i Libris...

URL:er till fullposter har ändrats så att de stämmer överrens med det jag skrivit ovan.

Lite(!) mer info: http://feedback.libris.kb.se/viewtopic.php?pid=422

mvh,
  Martin Malmsten
  LIBRIS projektgrupp