1

Topic: Inga-Lena Larssons namn är felstavat

Hej!
Flera böcker av författaren Inga-Lena Larsson var svåra att söka fram, som t ex "Molnen driver" , tills man slutligen förstod att det berodde på felstavning.

Vänligen ändra någon så att man får fram alla böckerna på Inga-lena Larsson och inte Inga-lena Larson med ett s?

http://libris.kb.se/hitlist?q=inga+lena+larsson&r=%3bpers%3a(Larsson+Inga+Lena+1907+1987)&d=libris&m=10&p=1&s=r

http://libris.kb.se/hitlist?q=inga+lena+larson&d=libris&m=10&p=1&s=r

I Aftonbladet igår berättades det en mycket intressant artikel om hennes författargärning och svårigheten bl a att hitta böckerna på biblioteken, och om det är på grund av felstavning så förstår man delvis?