1

Topic: Nyheter i korta och fulla vyn

Fullvyn har bytt namn till Detaljer och fått ett helt nytt utseende med rubriker och punktlistor som (förhoppningsvis) gör den mer överskådlig och användbar. Den korta vyn heter numera Översikt.

Vänliga hälsningar
Pelle Åberg