1

Topic: Ikonerna för bok/tidskrift/e-bok...

De små oranga ikonerna för bok eller tidskrif osv är för lika varandra. Om man väljer listmenyn (utan bilder) så ser ikonerna väldigt snarlika ut. Jag föreslår att de får lite olika färger - de behöver ju inte skilja mycket, utan det kanske räcker med nyanser av orange.

I övrigt, efter att bara snabbkollat sidan, tycker jag att det verkar mycket lovande. Bra funktioner har arbetats in och gränssnittet är avskalat och snyggt!

2

Re: Ikonerna för bok/tidskrift/e-bok...

Jo, de kan i och för sig se ganska lika ut vid en första anblick. Én tanke är dock att i den kortfattade listan förse dem med en förklarande text (title-tag) som syns när man placerar markören ovanför.

Färgnyanser kan naturligtvis diskuteras, men det kanske skulle förta något av dess funktion som signalfärg, kanske också  svårt att uppfatta små nyansskillnader för personer med t.ex. defekt färgsinne.

Christer Larsson
LIBRIS projektgrupp

3

Re: Ikonerna för bok/tidskrift/e-bok...

Jag tycker att symbolen för "karta" är rätt obegriplig. Hade det inte stått "karta" bredvid hade jag aldrig lyckats knäcka vad det skulle föreställa.