1

Topic: Avgränsa träffmängd -> Bibliotek

Om jag söker på t.ex. "Bolinder-Munktell" (spelar ingen roll om det är just det men för att ge exempel)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=Bolinder-Munktell&f=simp&spell=true&hist=true&p=1

så får jag 34 träffar. Sen kan jag avgränsa träffmängden via bibliotek, och om jag väljer Umeå Universitetsbibliotek så får jag då 4 träffar, samtliga är böcker. Problemet är att det inte är allt om "Bolinder-Munktell" som finns i Umeå. Om jag går tillbaka till de 34 träffarna och istället avgränsar via "artikel" så får jag en träff:

http://libris.kb.se/bib/11805968

dvs en artikel som igår i en tidskrift. Om jag klickar vidare på "Ingår i -> Arbetarhistoria idag" så ser jag då att den finns i Umeå.

Det vore bra om det gick att få fram såna träffar från början. Annars luras man lätt att tro att första avgränsningen som ger de 4 träffarna faktiskt är allt, vilket det ju inte är.