1

Topic: BiSOS K länkas till BiSOS Q

Jag följde länken från Medicinalstyrelsens underdåniga berättelse året 1910 [Elektronisk resurs] för att komma till den digitala vesionen av hälso- och sjukvårdsstatistik för år 1910. Jag hamnade här: Skogsväsendet 1870-1910 (BiSOS Q).

Länken borde ha gått hit: Hälso- och sjukvården 1861-1910 (BiSOS K) http://www.scb.se/Pages/List____257393.aspx