1

Topic: Länkar

Hej, 856-länkarna verkar hamna centralt om andraindikatorn är 0 och under specifika flikar när den är 1 eller 2 (eller 8)? Men var hamnar länkar som ligger i låt oss säga 530?

/Jan

2

Re: Länkar

Fält 530 är en anmärkning om andra tillgängliga utföranden. Du hittar klickbara länkar under vyn Detaljer, rubrik Anmärkningar. För exempelposter, sök t.ex.:
   anmärkning:http

För 856 gäller att det finns en bakomliggande logik för att identifiera sannolika fulltextlänkar.
* Länkar som leder till en fulltext flaggas som "Fulltext" i översiktsvy och träfflista,
* Övriga 856-länkar finns uder rubriken "Relaterade länkar" (Översikt),
* Lokala 856-länkar finns under respektive bibliotek i fliken Hitta.


Christer Larsson
LIBRIS projektgurpp