1 (edited by Kristin Olofsson 2007-12-10 19:26:30)

Topic: Beställa/fjärrlåna direkt från LIBRIS?

Hej!

Nu har vi implementerat första steget när det gäller att underlätta för användarena att beställa/fjärrlåna direkt från LIBRIS.
Se mer under tråden:
http://feedback.libris.kb.se/viewtopic.php?id=55

Kristin Olofsson
LIBRIS projektgrupp