Topic: Trunkering

Nu är, äntligen, trunkering och maskering implementerad. Man trunkerar med '*' och maskerar med '?'.

Exempel:

förf:dosto* hittar alla förekomster av ord som börjar på 'dosto' i författarfältet.
str?ndberg hittar både 'strandberg', 'strindberg' samt felstavningen 'strundberg'

Precis som i gamla webbsök kan man råka ut för att antalet expanderade termer är så pass många att den kompletta sökmängden inte kan returneras.

Begräsningar och kända buggar:

* Ordstammen måste vara minst tre tecken
* Kombination av maskering och trunkering i samma ord ej tillåten (än så länge)


Mvh,
  Martin Malmsten
  LIBRIS projektgrupp