1

Topic: Tilläggsinformation

Under fliken "Ämne och innehåll" ska jag hitta tilläggsinformation så som recensioner och innehållsbeskrivningar. Borde man inte försöka lyfta fram materialet ytterligare genom att döpa om fliken?

2

Re: Tilläggsinformation

Hej!

Du har helt rätt i att ju mer sådan tilläggsinformation vi får desto mer borde vi lyfta fram det så att det blir direkt synligt för användaren var (och *att*) man kan hitta den.

Vi har pratat om att flagga redan i träfflistan om det finns t.ex innehållsförteckningar eller sammanfattningar i posten. Är det en bra idé?

Vi behöver också bra idéer på hur man tydligt ser om sådant material finns även från vyn visningen av en post. Alla förslag mottages tacksamt.

Terminologin är förstås också oerhört viktig; förslag?

Hälsningar
Kristin Olofsson

3

Re: Tilläggsinformation

Man kan väl ha en ikon vid varje post i en lista som har extra material och som visar om det finns något av innehållsförteckningar, sammanfattningar eller t.o.m. bloggar som länkar till denna post och heltal framför ikonen som visar hur många totalt. Samma system kan användas vid vyn för en enskild post men då med en flik för varje typ av extra information. Alternativ till fliksystem vid vyn för enskild post är att man kunde ha en ikon med antal för varje typ av extrainformation.