1

Topic: Antalet avhandlingar

Detta kanske har varit uppe tidigare, har ingen möjlighet att gå igenom alla tidigare frågor. Undrar varför man inte kan se antalet Avhandlingar i högra menyn när man gjort en ämnessökning. Eftersom det inte står någonting förleds man ju till att tro att det faktiskt inte finns några alls. Studenterna bryr sig då inte om att klicka på länken.

Re: Antalet avhandlingar

Hej!

På grund av tekniska begränsningar kan vi inte räkna hur många avhandlingar en träfflista innehåller. Detsamma gäller e-resurser. Att kunna avgränsa på dessa två är dock så aftersökt att vi valt att alltid ha med dem i högermenyn, även om vi inte kan vara säkra på att man får någon träff. Men vi kanske får se över hur de presenteras, för att göra dem mer synliga.

Med vänliga hälsningar
  Henrik Lindström
  LIBRIS