Topic: Ny inställningssida

Vi har gjort om inställningssidan. Tidigare var den uppdelad i tre olika vyer vilket vi i användartester noterat har varit lite svåröverskådligt. Vi har därför samlat alla inställningar i ett formulär på en sida.

Vi har även lagt till en s.k. suggest-funktion för val av favoritbibliotek. Man börjar skriva in bibliotekets namn eller ort och får då en lista på matchande bibliotek att välja bland.

I övrigt fungerar inställningarna som tidigare och det är samma inställningar man kan göra.

Vänliga hälsningar
  Henrik, LIBRIS