1

Topic: Begränsa på tryckt material

Jag undrar varför man inte kan klicka i en ruta att man endast vill söka på tryckt material. Jag hittar en funktion att endast söka elektroniskt material, men inte tvärtom. Hur gör jag för att åstadkomma en sådan sökning?

2

Re: Begränsa på tryckt material

Du har helt rätt i att det antagligen skulle vara bra med en enkel avgränsning åt det hållet, men vi har tyvärr inga möjligheter att lägga till en sådan just nu.

För att utesluta elektkroniskt material kan du i stället avsluta din sökfråga med operator NOT följd av mat:eresurs. Se Sökkoder för boolesk sökning, förslagsvis i fritextraden eller i det enkla sökformuläret.

Exempel: (teoretisk filosofi) NOT mat:eresurs

Christer Larsson, LIBRIS