1

Topic: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Det verkar som ni har fått in en punkt efter 2011 i Ulf Löfgren
Löfgren, Ulf, ‡d1931-2011.

2

Re: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Samma med Löfström, Inge, 1914-2011

3

Re: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Ja, men punkten är avsiktlig. Den ska finnas där enligt reglerna.

Christer Larsson, Libris

4

Re: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Christer Larsson wrote:

Ja, men punkten är avsiktlig. Den ska finnas där enligt reglerna.

Christer Larsson, Libris

Varför genomförs det i så fall inte konsekvent i Libris? Ett fåtal upphvosmän har punkt efter dödsår, majoriteten har det inte. Det varierar mellan samma upphovsmans bibliografiska poster (vilket är fallet på de exempel jag skickade).

5

Re: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Jag kan inte hitta någon punkt efter dödsåret vare sig i utbildningsmaterialet eller katalogisatörernas verktygslåda.
mVH
Berit

6

Re: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Jag kanske var lite för kortfattad i mitt svar. Punkt efter författarnamn (motsvarande) är normal internationell praxis i det format (MARC21) som används i Libris. Vi tillämpar det vanligtvis inte i Sverige, men det är förmodligen mer frekvent i utländska titlar. Den förekommer faktiskt ganska sparsamt på svenska författare.

Det kan alltså förekomma variationer i fråga om bruket av avslutande punkt. Båda varianterna kan väl sägas vara rätt, och punkten förändrar inte innebörd eller sökbarhet.

Christer

7

Re: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Christer Larsson wrote:

Jag kanske var lite för kortfattad i mitt svar. Punkt efter författarnamn (motsvarande) är normal internationell praxis i det format (MARC21) som används i Libris. Vi tillämpar det vanligtvis inte i Sverige, men det är förmodligen mer frekvent i utländska titlar. Den förekommer faktiskt ganska sparsamt på svenska författare.

Det kan alltså förekomma variationer i fråga om bruket av avslutande punkt. Båda varianterna kan väl sägas vara rätt, och punkten förändrar inte innebörd eller sökbarhet.

Christer

Dock påverkar det oss som importerar poster från Libris då vi får två upphovsvarianter, en med punkt och en utan, vilket i slutändan förvirrar våra användare. Upphoven måste därför redigeras hos oss. Jag förstår att det är lätt hänt att det följer med punkter vid import ifrån andra kataloger, det bör dock inte vara fallet med de svenska titlarna. Är det inte bättre att ha en konsekvent användning av MARC21 vid katalogisering i Libris? Och som Berit påpekar, att använda punkt efter namn i fält 100-110 är inte något som förespråkas vid utbildningen i katalogisering i Libris.

8

Re: Ulf Löfgren, råkat hamna en punkt i upphovet

Aha, det finns alltså lokala system som betraktar förekomsten av avslutande punkt som ett helt annat namn.  Då kommer saken naturligtvis i ett helt annat läge. Libris katalogiseringsklient (Voyager) ser den närmast som en kosmetisk skillnad - namnformer med och utan punkt förs i Libris alltså ihop under samma uppslag.

Det finns knappast förutsättningar att idag införa någon teknisk kontroll, men det kan förstås vara en synpunkt att ta med sig i arbetet med projekt "Ny katalog".

Christer